تبلیغات
مرجع اطلاعات پزشکی - مطالب دی 1389
 
درباره وبلاگ


مرجع اطلاعات پزشکی

مدیر وبلاگ : site059
نظرسنجی
مایل به دیدن چه مطالبی در سایت 059 هستید ؟
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
مرجع اطلاعات پزشکی
مرجع اطلاعات پزشکی
صفحه نخست             تماس با مدیر           پست الکترونیک               RSS                  ATOM
چهارشنبه 22 دی 1389 :: نویسنده : P.G

بخش اول

مقررات (DOCDEX)

مقررات (I.C.C)

برای اظهار نظر در منازعات اسنادی

پیش گفتار :

مرکز بین المللی کارشناسی و همچنین سازمان (DOCDEX) توسط کمیسیون بانکی (I.C.C) به منظور حل سریع منازعات ناشی از : مقررات متحدالشکل ، اعتبارات اسنادی (U.C.P) ، دستور پوشش اعتبارات اسنادی بین بانکی (U.R.R)  ، وصولی ها (U.R.C) و ضمانتنامه های عندالمطالبه (U.R.D.G) را سهولت می بخشد. (DOCDEX) مکانیزمی قابل اطمینان و سریع برای حل منازعات، براساس تصمیم کارشناسی مبتنی براسناد است که اظهار نظر آن با موشکافی، توسط سه کارشناسی مشاور فنی کمیسیون بانکی (I.C.C) ، تهیه و توسط   « مرکز کاشناسی بین المللی»صادر و اعلام می شود.

در بیشتر موارد طرفین مناقشه نظر نهایی  (DOCDEX) را ظرف شش تا دوازده هفته ، پس از وصول درخواست توسط (I.C.C) دریافت می نمایند. اما در موارد پیچیده و استثنایی این مدت می تواند طولانی تر باشد.

 

یرابر مادة (4/1) مقررات (DOCDEX) اجرای تصمیم اتخاذ  شده توسط کارشناسان برای طرفین الزامی نیست . مگر اینکه توافق دیگری صورت گرفته باشد. اما چنانچه طرفین خواستار التزام به رای صادره باشند، باید این مطلب را طی یک در خواست مشترک و یا به شکل دیگری مطرح کنند.

مادة 1) خدمات کارشناسی در حل منازعات

1/1) این مقررات مربوط به ارائه خدماتی است که به نام «اظهار نظر فنی در حل منازعات اسنادی»(DOCDEX)  نامیده می شود، ومنازعه ای را دربر می گیرد که به موارد زیر مربوط است:

 

Ö اعتبار اسنادی

بر اساس مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی (U.C.P) اتاق بازرگانی بین المللی و قید ناظر بودن مقررات (U.C.P) برا آن و یا مقررات متحدالشکل دستور پوشش و پرداخت بین بانکی در اعتبارات اسنادی (U.R.R) .

 

Öوصولی ها

 تحت مقررات متحدالشکل وصولی های اتاق بازرگانی بین المللی و قید ناظر بودن بر آن (U.R.C) .

 

Öضمانتنامه عندالمطالبه

 تحت مقررات متحدالشکل اتاق بازرگانی بین المللی وقید ناظر بودن (U.R.D.G)    برآن .

 

Öهدف این مقررات

 ارائه تصمیم کارشناسانه ، مستقل

 (DOCDEX Decision) سریع ، بی طرفانه و مبتنی برحکمیت شرایط ، مقررات اعتبار اسنادی ، دستور وصولی ها یا ضمانتنامه عندالمطالبه و مقررات (I.C.C)  ناظر بر آنها مندرج در ،(U.R.R) ، (U.R.C)  ، (U.C.P)  یا (U.R.D.G)  جهت حل دعوای طرفین است.

 

Öهرگونه اشاره ای به (DOCDEX)  بر آخرین نسخه مقررات مربوطه و نسخة قابل اجرای مقررات (I.C.C) تلقی می شود. مگر در مواردی که در اعتبار اسنادی، دستور وصولی ها ویا ضمانتنامه های عندالمطالبه، ترتیب دیگری در نظر گرفته شده باشد.

2/1) (DOCDEX) توسط اتاق بازرگانی بین المللی( (I.C.Cو از طریق مرکز کارشناسی ( مرکزی ) با حمایت های کمیسیون رویه قواعد فنی بانکی (I.C.C) قابلیت اجرا یافت.

3/1) وقتی دعوایی طبق این مقررات به مرکز ارجاع می گردد، مرکز سه تن کارشناس را از میان کارشناسان موجود کمیسیون بانکی انتخاب خواهد نمود . این سه کارشناس ( کارشناسان انتخابی) ، تصمیم متخذه را که به رویت مشاور فنی کمیسیون بانکی نیز رسیده است ، از طریق مرکز به عنوان تصمیم(DOCDEX)  و مطابق این مقررات صادر خواهند نمود. تصمیم (DOCDEX) به مفهوم تائید الزامات حقوقی برای صدور حکم داوری نیست .

 4/1) جز مواردی که به گونه دیگری توافق شده باشد، در تصمیم (DOCDEX)  الزامی برای طرفین وجود ندارد.

  5/1) درروش انجام کار (DOCDEX) ، ایجاد ارتباط با مرکز صرفاً باید کتبی باشد. این بدان معنی است که مکتوب واصله باید به شکلی باشد که سوابق مربوط از طریق ابزار انتقال مخابراتی یا سایر ابزارهای سریع کاربردی، تکمیل گردد.


 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


چهارشنبه 22 دی 1389 :: نویسنده : site059

بخش اول

مقررات (DOCDEX)

مقررات (I.C.C)

برای اظهار نظر در منازعات اسنادی

پیش گفتار :

مرکز بین المللی کارشناسی و همچنین سازمان (DOCDEX) توسط کمیسیون بانکی (I.C.C) به منظور حل سریع منازعات ناشی از : مقررات متحدالشکل ، اعتبارات اسنادی (U.C.P) ، دستور پوشش اعتبارات اسنادی بین بانکی (U.R.R)  ، وصولی ها (U.R.C) و ضمانتنامه های عندالمطالبه (U.R.D.G) را سهولت می بخشد. (DOCDEX) مکانیزمی قابل اطمینان و سریع برای حل منازعات، براساس تصمیم کارشناسی مبتنی براسناد است که اظهار نظر آن با موشکافی، توسط سه کارشناسی مشاور فنی کمیسیون بانکی (I.C.C) ، تهیه و توسط   « مرکز کاشناسی بین المللی»صادر و اعلام می شود.

در بیشتر موارد طرفین مناقشه نظر نهایی  (DOCDEX) را ظرف شش تا دوازده هفته ، پس از وصول درخواست توسط (I.C.C) دریافت می نمایند. اما در موارد پیچیده و استثنایی این مدت می تواند طولانی تر باشد.

 

یرابر مادة (4/1) مقررات (DOCDEX) اجرای تصمیم اتخاذ  شده توسط کارشناسان برای طرفین الزامی نیست . مگر اینکه توافق دیگری صورت گرفته باشد. اما چنانچه طرفین خواستار التزام به رای صادره باشند، باید این مطلب را طی یک در خواست مشترک و یا به شکل دیگری مطرح کنند.

مادة 1) خدمات کارشناسی در حل منازعات

1/1) این مقررات مربوط به ارائه خدماتی است که به نام «اظهار نظر فنی در حل منازعات اسنادی»(DOCDEX)  نامیده می شود، ومنازعه ای را دربر می گیرد که به موارد زیر مربوط است:

 

Ö اعتبار اسنادی

بر اساس مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی (U.C.P) اتاق بازرگانی بین المللی و قید ناظر بودن مقررات (U.C.P) برا آن و یا مقررات متحدالشکل دستور پوشش و پرداخت بین بانکی در اعتبارات اسنادی (U.R.R) .

 

Öوصولی ها

 تحت مقررات متحدالشکل وصولی های اتاق بازرگانی بین المللی و قید ناظر بودن بر آن (U.R.C) .

 

Öضمانتنامه عندالمطالبه

 تحت مقررات متحدالشکل اتاق بازرگانی بین المللی وقید ناظر بودن (U.R.D.G)    برآن .

 

Öهدف این مقررات

 ارائه تصمیم کارشناسانه ، مستقل

 (DOCDEX Decision) سریع ، بی طرفانه و مبتنی برحکمیت شرایط ، مقررات اعتبار اسنادی ، دستور وصولی ها یا ضمانتنامه عندالمطالبه و مقررات (I.C.C)  ناظر بر آنها مندرج در ،(U.R.R) ، (U.R.C)  ، (U.C.P)  یا (U.R.D.G)  جهت حل دعوای طرفین است.

 

Öهرگونه اشاره ای به (DOCDEX)  بر آخرین نسخه مقررات مربوطه و نسخة قابل اجرای مقررات (I.C.C) تلقی می شود. مگر در مواردی که در اعتبار اسنادی، دستور وصولی ها ویا ضمانتنامه های عندالمطالبه، ترتیب دیگری در نظر گرفته شده باشد.

2/1) (DOCDEX) توسط اتاق بازرگانی بین المللی( (I.C.Cو از طریق مرکز کارشناسی ( مرکزی ) با حمایت های کمیسیون رویه قواعد فنی بانکی (I.C.C) قابلیت اجرا یافت.

3/1) وقتی دعوایی طبق این مقررات به مرکز ارجاع می گردد، مرکز سه تن کارشناس را از میان کارشناسان موجود کمیسیون بانکی انتخاب خواهد نمود . این سه کارشناس ( کارشناسان انتخابی) ، تصمیم متخذه را که به رویت مشاور فنی کمیسیون بانکی نیز رسیده است ، از طریق مرکز به عنوان تصمیم(DOCDEX)  و مطابق این مقررات صادر خواهند نمود. تصمیم (DOCDEX) به مفهوم تائید الزامات حقوقی برای صدور حکم داوری نیست .

 4/1) جز مواردی که به گونه دیگری توافق شده باشد، در تصمیم (DOCDEX)  الزامی برای طرفین وجود ندارد.

  5/1) درروش انجام کار (DOCDEX) ، ایجاد ارتباط با مرکز صرفاً باید کتبی باشد. این بدان معنی است که مکتوب واصله باید به شکلی باشد که سوابق مربوط از طریق ابزار انتقال مخابراتی یا سایر ابزارهای سریع کاربردی، تکمیل گردد.


 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


چهارشنبه 22 دی 1389 :: نویسنده : site059

بخش اول

مقررات (DOCDEX)

مقررات (I.C.C)

برای اظهار نظر در منازعات اسنادی

پیش گفتار :

مرکز بین المللی کارشناسی و همچنین سازمان (DOCDEX) توسط کمیسیون بانکی (I.C.C) به منظور حل سریع منازعات ناشی از : مقررات متحدالشکل ، اعتبارات اسنادی (U.C.P) ، دستور پوشش اعتبارات اسنادی بین بانکی (U.R.R)  ، وصولی ها (U.R.C) و ضمانتنامه های عندالمطالبه (U.R.D.G) را سهولت می بخشد. (DOCDEX) مکانیزمی قابل اطمینان و سریع برای حل منازعات، براساس تصمیم کارشناسی مبتنی براسناد است که اظهار نظر آن با موشکافی، توسط سه کارشناسی مشاور فنی کمیسیون بانکی (I.C.C) ، تهیه و توسط   « مرکز کاشناسی بین المللی»صادر و اعلام می شود.

در بیشتر موارد طرفین مناقشه نظر نهایی  (DOCDEX) را ظرف شش تا دوازده هفته ، پس از وصول درخواست توسط (I.C.C) دریافت می نمایند. اما در موارد پیچیده و استثنایی این مدت می تواند طولانی تر باشد.

 

یرابر مادة (4/1) مقررات (DOCDEX) اجرای تصمیم اتخاذ  شده توسط کارشناسان برای طرفین الزامی نیست . مگر اینکه توافق دیگری صورت گرفته باشد. اما چنانچه طرفین خواستار التزام به رای صادره باشند، باید این مطلب را طی یک در خواست مشترک و یا به شکل دیگری مطرح کنند.

مادة 1) خدمات کارشناسی در حل منازعات

1/1) این مقررات مربوط به ارائه خدماتی است که به نام «اظهار نظر فنی در حل منازعات اسنادی»(DOCDEX)  نامیده می شود، ومنازعه ای را دربر می گیرد که به موارد زیر مربوط است:

 

Ö اعتبار اسنادی

بر اساس مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی (U.C.P) اتاق بازرگانی بین المللی و قید ناظر بودن مقررات (U.C.P) برا آن و یا مقررات متحدالشکل دستور پوشش و پرداخت بین بانکی در اعتبارات اسنادی (U.R.R) .

 

Öوصولی ها

 تحت مقررات متحدالشکل وصولی های اتاق بازرگانی بین المللی و قید ناظر بودن بر آن (U.R.C) .

 

Öضمانتنامه عندالمطالبه

 تحت مقررات متحدالشکل اتاق بازرگانی بین المللی وقید ناظر بودن (U.R.D.G)    برآن .

 

Öهدف این مقررات

 ارائه تصمیم کارشناسانه ، مستقل

 (DOCDEX Decision) سریع ، بی طرفانه و مبتنی برحکمیت شرایط ، مقررات اعتبار اسنادی ، دستور وصولی ها یا ضمانتنامه عندالمطالبه و مقررات (I.C.C)  ناظر بر آنها مندرج در ،(U.R.R) ، (U.R.C)  ، (U.C.P)  یا (U.R.D.G)  جهت حل دعوای طرفین است.

 

Öهرگونه اشاره ای به (DOCDEX)  بر آخرین نسخه مقررات مربوطه و نسخة قابل اجرای مقررات (I.C.C) تلقی می شود. مگر در مواردی که در اعتبار اسنادی، دستور وصولی ها ویا ضمانتنامه های عندالمطالبه، ترتیب دیگری در نظر گرفته شده باشد.

2/1) (DOCDEX) توسط اتاق بازرگانی بین المللی( (I.C.Cو از طریق مرکز کارشناسی ( مرکزی ) با حمایت های کمیسیون رویه قواعد فنی بانکی (I.C.C) قابلیت اجرا یافت.

3/1) وقتی دعوایی طبق این مقررات به مرکز ارجاع می گردد، مرکز سه تن کارشناس را از میان کارشناسان موجود کمیسیون بانکی انتخاب خواهد نمود . این سه کارشناس ( کارشناسان انتخابی) ، تصمیم متخذه را که به رویت مشاور فنی کمیسیون بانکی نیز رسیده است ، از طریق مرکز به عنوان تصمیم(DOCDEX)  و مطابق این مقررات صادر خواهند نمود. تصمیم (DOCDEX) به مفهوم تائید الزامات حقوقی برای صدور حکم داوری نیست .

 4/1) جز مواردی که به گونه دیگری توافق شده باشد، در تصمیم (DOCDEX)  الزامی برای طرفین وجود ندارد.

  5/1) درروش انجام کار (DOCDEX) ، ایجاد ارتباط با مرکز صرفاً باید کتبی باشد. این بدان معنی است که مکتوب واصله باید به شکلی باشد که سوابق مربوط از طریق ابزار انتقال مخابراتی یا سایر ابزارهای سریع کاربردی، تکمیل گردد.


 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


چهارشنبه 22 دی 1389 :: نویسنده : site059

بخش اول

مقررات (DOCDEX)

مقررات (I.C.C)

برای اظهار نظر در منازعات اسنادی

پیش گفتار :

مرکز بین المللی کارشناسی و همچنین سازمان (DOCDEX) توسط کمیسیون بانکی (I.C.C) به منظور حل سریع منازعات ناشی از : مقررات متحدالشکل ، اعتبارات اسنادی (U.C.P) ، دستور پوشش اعتبارات اسنادی بین بانکی (U.R.R)  ، وصولی ها (U.R.C) و ضمانتنامه های عندالمطالبه (U.R.D.G) را سهولت می بخشد. (DOCDEX) مکانیزمی قابل اطمینان و سریع برای حل منازعات، براساس تصمیم کارشناسی مبتنی براسناد است که اظهار نظر آن با موشکافی، توسط سه کارشناسی مشاور فنی کمیسیون بانکی (I.C.C) ، تهیه و توسط   « مرکز کاشناسی بین المللی»صادر و اعلام می شود.

در بیشتر موارد طرفین مناقشه نظر نهایی  (DOCDEX) را ظرف شش تا دوازده هفته ، پس از وصول درخواست توسط (I.C.C) دریافت می نمایند. اما در موارد پیچیده و استثنایی این مدت می تواند طولانی تر باشد.

 

یرابر مادة (4/1) مقررات (DOCDEX) اجرای تصمیم اتخاذ  شده توسط کارشناسان برای طرفین الزامی نیست . مگر اینکه توافق دیگری صورت گرفته باشد. اما چنانچه طرفین خواستار التزام به رای صادره باشند، باید این مطلب را طی یک در خواست مشترک و یا به شکل دیگری مطرح کنند.

مادة 1) خدمات کارشناسی در حل منازعات

1/1) این مقررات مربوط به ارائه خدماتی است که به نام «اظهار نظر فنی در حل منازعات اسنادی»(DOCDEX)  نامیده می شود، ومنازعه ای را دربر می گیرد که به موارد زیر مربوط است:

 

Ö اعتبار اسنادی

بر اساس مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی (U.C.P) اتاق بازرگانی بین المللی و قید ناظر بودن مقررات (U.C.P) برا آن و یا مقررات متحدالشکل دستور پوشش و پرداخت بین بانکی در اعتبارات اسنادی (U.R.R) .

 

Öوصولی ها

 تحت مقررات متحدالشکل وصولی های اتاق بازرگانی بین المللی و قید ناظر بودن بر آن (U.R.C) .

 

Öضمانتنامه عندالمطالبه

 تحت مقررات متحدالشکل اتاق بازرگانی بین المللی وقید ناظر بودن (U.R.D.G)    برآن .

 

Öهدف این مقررات

 ارائه تصمیم کارشناسانه ، مستقل

 (DOCDEX Decision) سریع ، بی طرفانه و مبتنی برحکمیت شرایط ، مقررات اعتبار اسنادی ، دستور وصولی ها یا ضمانتنامه عندالمطالبه و مقررات (I.C.C)  ناظر بر آنها مندرج در ،(U.R.R) ، (U.R.C)  ، (U.C.P)  یا (U.R.D.G)  جهت حل دعوای طرفین است.

 

Öهرگونه اشاره ای به (DOCDEX)  بر آخرین نسخه مقررات مربوطه و نسخة قابل اجرای مقررات (I.C.C) تلقی می شود. مگر در مواردی که در اعتبار اسنادی، دستور وصولی ها ویا ضمانتنامه های عندالمطالبه، ترتیب دیگری در نظر گرفته شده باشد.

2/1) (DOCDEX) توسط اتاق بازرگانی بین المللی( (I.C.Cو از طریق مرکز کارشناسی ( مرکزی ) با حمایت های کمیسیون رویه قواعد فنی بانکی (I.C.C) قابلیت اجرا یافت.

3/1) وقتی دعوایی طبق این مقررات به مرکز ارجاع می گردد، مرکز سه تن کارشناس را از میان کارشناسان موجود کمیسیون بانکی انتخاب خواهد نمود . این سه کارشناس ( کارشناسان انتخابی) ، تصمیم متخذه را که به رویت مشاور فنی کمیسیون بانکی نیز رسیده است ، از طریق مرکز به عنوان تصمیم(DOCDEX)  و مطابق این مقررات صادر خواهند نمود. تصمیم (DOCDEX) به مفهوم تائید الزامات حقوقی برای صدور حکم داوری نیست .

 4/1) جز مواردی که به گونه دیگری توافق شده باشد، در تصمیم (DOCDEX)  الزامی برای طرفین وجود ندارد.

  5/1) درروش انجام کار (DOCDEX) ، ایجاد ارتباط با مرکز صرفاً باید کتبی باشد. این بدان معنی است که مکتوب واصله باید به شکلی باشد که سوابق مربوط از طریق ابزار انتقال مخابراتی یا سایر ابزارهای سریع کاربردی، تکمیل گردد.


 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


چهارشنبه 22 دی 1389 :: نویسنده : site059

بخش اول

مقررات (DOCDEX)

مقررات (I.C.C)

برای اظهار نظر در منازعات اسنادی

پیش گفتار :

مرکز بین المللی کارشناسی و همچنین سازمان (DOCDEX) توسط کمیسیون بانکی (I.C.C) به منظور حل سریع منازعات ناشی از : مقررات متحدالشکل ، اعتبارات اسنادی (U.C.P) ، دستور پوشش اعتبارات اسنادی بین بانکی (U.R.R)  ، وصولی ها (U.R.C) و ضمانتنامه های عندالمطالبه (U.R.D.G) را سهولت می بخشد. (DOCDEX) مکانیزمی قابل اطمینان و سریع برای حل منازعات، براساس تصمیم کارشناسی مبتنی براسناد است که اظهار نظر آن با موشکافی، توسط سه کارشناسی مشاور فنی کمیسیون بانکی (I.C.C) ، تهیه و توسط   « مرکز کاشناسی بین المللی»صادر و اعلام می شود.

در بیشتر موارد طرفین مناقشه نظر نهایی  (DOCDEX) را ظرف شش تا دوازده هفته ، پس از وصول درخواست توسط (I.C.C) دریافت می نمایند. اما در موارد پیچیده و استثنایی این مدت می تواند طولانی تر باشد.

 

یرابر مادة (4/1) مقررات (DOCDEX) اجرای تصمیم اتخاذ  شده توسط کارشناسان برای طرفین الزامی نیست . مگر اینکه توافق دیگری صورت گرفته باشد. اما چنانچه طرفین خواستار التزام به رای صادره باشند، باید این مطلب را طی یک در خواست مشترک و یا به شکل دیگری مطرح کنند.

مادة 1) خدمات کارشناسی در حل منازعات

1/1) این مقررات مربوط به ارائه خدماتی است که به نام «اظهار نظر فنی در حل منازعات اسنادی»(DOCDEX)  نامیده می شود، ومنازعه ای را دربر می گیرد که به موارد زیر مربوط است:

 

Ö اعتبار اسنادی

بر اساس مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی (U.C.P) اتاق بازرگانی بین المللی و قید ناظر بودن مقررات (U.C.P) برا آن و یا مقررات متحدالشکل دستور پوشش و پرداخت بین بانکی در اعتبارات اسنادی (U.R.R) .

 

Öوصولی ها

 تحت مقررات متحدالشکل وصولی های اتاق بازرگانی بین المللی و قید ناظر بودن بر آن (U.R.C) .

 

Öضمانتنامه عندالمطالبه

 تحت مقررات متحدالشکل اتاق بازرگانی بین المللی وقید ناظر بودن (U.R.D.G)    برآن .

 

Öهدف این مقررات

 ارائه تصمیم کارشناسانه ، مستقل

 (DOCDEX Decision) سریع ، بی طرفانه و مبتنی برحکمیت شرایط ، مقررات اعتبار اسنادی ، دستور وصولی ها یا ضمانتنامه عندالمطالبه و مقررات (I.C.C)  ناظر بر آنها مندرج در ،(U.R.R) ، (U.R.C)  ، (U.C.P)  یا (U.R.D.G)  جهت حل دعوای طرفین است.

 

Öهرگونه اشاره ای به (DOCDEX)  بر آخرین نسخه مقررات مربوطه و نسخة قابل اجرای مقررات (I.C.C) تلقی می شود. مگر در مواردی که در اعتبار اسنادی، دستور وصولی ها ویا ضمانتنامه های عندالمطالبه، ترتیب دیگری در نظر گرفته شده باشد.

2/1) (DOCDEX) توسط اتاق بازرگانی بین المللی( (I.C.Cو از طریق مرکز کارشناسی ( مرکزی ) با حمایت های کمیسیون رویه قواعد فنی بانکی (I.C.C) قابلیت اجرا یافت.

3/1) وقتی دعوایی طبق این مقررات به مرکز ارجاع می گردد، مرکز سه تن کارشناس را از میان کارشناسان موجود کمیسیون بانکی انتخاب خواهد نمود . این سه کارشناس ( کارشناسان انتخابی) ، تصمیم متخذه را که به رویت مشاور فنی کمیسیون بانکی نیز رسیده است ، از طریق مرکز به عنوان تصمیم(DOCDEX)  و مطابق این مقررات صادر خواهند نمود. تصمیم (DOCDEX) به مفهوم تائید الزامات حقوقی برای صدور حکم داوری نیست .

 4/1) جز مواردی که به گونه دیگری توافق شده باشد، در تصمیم (DOCDEX)  الزامی برای طرفین وجود ندارد.

  5/1) درروش انجام کار (DOCDEX) ، ایجاد ارتباط با مرکز صرفاً باید کتبی باشد. این بدان معنی است که مکتوب واصله باید به شکلی باشد که سوابق مربوط از طریق ابزار انتقال مخابراتی یا سایر ابزارهای سریع کاربردی، تکمیل گردد.


 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
( کل صفحات : 27 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   
 
 
برچسب ها
پیوندها
آخرین مطالب